niedziela, 25 stycznia 2015

Rocznica rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego


"Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi."  - te słowa odczytuję dziś w kontekście rocznicy rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Aleksandra Woźnego. Dokładnie rok temu w parafii św. Jana Kantego odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Trybunału połączone z Eucharystią. Dzisiaj jest więc dobry moment na podjęcie refleksji i podsumowania, zwłaszcza ze strony parafian. Co się działo we mnie i co się działo ze mną przez ten rok? Czy postać i nauczanie księdza Woźnego wywarło na mnie jakiś wpływ? Jakie znaczenie ma dla mnie proces beatyfikacyjny byłego proboszcza? Co się zmieniło? Co się nie zmieniło? 

niedziela, 11 stycznia 2015

Niedziela Chrztu Pańskiego- tekst Piotra Nowickiego


Dzisiejsza niedziela kończy okres Bożego Narodzenia i stawia przed nami obraz chrztu świętego Pana Jezusa. Powinniśmy się więc zastanowić, jakie znaczenie ma dla nas przyjęty chrzest wiele lat temu. Czy czujemy się prawdziwym dzieckiem Bożym? Chrzest jest bramą innych sakramentów, chrzest jest znakiem świętej łaski. Czy doceniamy ten dar?

środa, 7 stycznia 2015

Na którym miejscu?


Ks. Woźny: Kto oddaje się Panu Bogu całkowicie, ten służy Jemu całym życiem, wszystkimi Jego przejawami, swoim czasem.