poniedziałek, 25 maja 2015

Pierwszy etap procesu zakończony


Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego na szczeblu diecezjalnym został zakończony w dniu 23 maja 2015 roku. 
"Ten człowiek niezwykłej wiary, ufności, pokory, modlitwy, prostoty, głębi, gorliwości, więzień dwóch reżimów, znakomity kaznodzieja, niestrudzony spowiednik i rekolekcjonista, krajowy duszpasterz kobiet, rozumiejący potrzebę apostolstwa świeckich, żył duchem dziecięctwa Bożego całkowicie zjednoczony z Chrystusem"
Arcybiskup Stanisław Gądecki podczas homilii o ks. Woźnym
Abyśmy brali na serio! 

niedziela, 24 maja 2015

Niedziela Zesłania Ducha Świętego (kazanie ks. Woźnego)

 
Dziś publikujemy fragmenty kazania "Ponownie pozwólmy zapalić się Duchowi Świętemu"  z 16 kwietnia 1978.

piątek, 15 maja 2015

Słowo Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego w sprawie zakończenia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Aleksandra Woźnego


 
Drodzy Archidiecezjanie!
Z wielką radością informuję, że proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Aleksandra Woźnego na etapie diecezjalnym dobiega końca. Ks. Woźny, który w latach 1945 – 1983 był proboszczem parafii św. Jana Kantego w Poznaniu, w ocenie tych, którzy się z nim zetknęli zasługuje na tytuł błogosławionego i świętego. W całym swoim życiu był on wzorem cnót chrześcijańskich, zwłaszcza pokory i gorliwości duszpasterskiej.
W sobotę 23 maja 2015 r., o godz. 10 w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej odbędzie się ostatnie posiedzenie trybunału badającego świętość tego Sługi Bożego i zostanie odprawiona Msza Święta. Zapraszam do udziału w tej ważnej dla Kościoła uroczystości wszystkich, a szczególnie tych, którzy zetknęli się z Nim osobiście lub przez lekturę Jego pism.
Dalszy ciąg procesu beatyfikacyjny będzie przebiegał w Rzymie, w Watykańskiej Kongregacji ds. świętych.
Wiernych, którzy doznali łask, modląc się za wstawiennictwem Ks. Aleksandra, prosimy o przesyłanie swoich świadectw do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy, ponieważ do wyniesienia Sługi Bożego na ołtarze – obok zakończenia procesu w archidiecezji i w Watykanie – potrzebny jest cud wyproszony za jego wstawiennictwem.
Proszę też, byście modlili się za wstawiennictwem Sługi Bożego o świętość biskupów i księży, osób życia konsekrowanego, o świętość wiernych świeckich oraz o nowe, dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Z serca błogosławię
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

niedziela, 3 maja 2015

To jest Ewangelia o tym, że Pan Bóg posługuje się niczym


Czasami w życiu trudno jest nam się przyznać do słabości. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy silni, zaradni i z pewnymi rzeczami poradzimy sobie sami. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii usłyszymy znamienne słowa Chrystusa: „(…) beze mnie nic nie możecie uczynić”. Życie każdego człowieka jest życiem z łaski Boga. Chrystus udziela nam życiodajnej siły, byśmy przynosili wspaniałe i piękne owoce. Każdy z nas pragnie przecież by jego życie owocowało. Do przyjęcia tak wielkich darów potrzeba nam jednak otwartości i pokory.