SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER WOŹNY


25.06.1910-21.08.1983


W SKRÓCIE:
(jeśli to Twój pierwszy kontakt z księdzem Woźnym)-Przez 38 lat był proboszczem parafii św. Jana Kantego w Poznaniu (przy ul. Grunwaldzkiej 86).

- Jego pracę cechowało pragnienie odnowy życia religijnego. Wprowadził wiele nabożeństw, utworzył wspólnoty (między innymi dwie pierwsze w archidiecezji poznańskiej wspólnoty neokatechumenalne) i całkowicie poświęcił się służbie duszpasterskiej- przede wszystkim w parafii, ale też na terenie całej Polski (konferencje, rekolekcje).

- Nazywany "więźniem konfesjonału" ze względu na szczególny charyzmat spowiedniczy i czas spędzany w konfesjonale. 

- Zarówno w życiu jak i w nauczaniu realizował drogę dziecięctwa duchowego, pokazując jej uniwersalność. Najważniejsze na drodze dziecięctwa było dla ks. Aleksandra całkowite oddanie się Bogu, pokora i stawanie się "coraz mniejszym", dyspozycyjność i zawierzenie Maryi. 

-Przez rok więziony w więzieniu stalinowskim przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.

-Przez 5 lat więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau.
(Swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu św. Józefa)


-Po uzyskaniu święceń kapłańskich (i przed Janem Kantym) pracował w parafiach: św. Stanisława Kostki w Poznaniu, w parafii archikatedralnej w Poznaniu, w parafii w Borku Wielkopolskim.

-Jako kleryk znalazł się pod wpływem wybitnych kapłanów, dziś również kandydatów na ołtarze.
Błogosławiony Michał Kozal, Sługa Boży ks. Aleksander Żychliński, Sługa Boży kardynał August Hlond...
..."święci rodzą świętych"...

-Do Seminarium Duchownego w Gnieźnie wstąpił w 1928 roku, swoją naukę kontynuował w Seminarium Duchownym w Poznaniu.