PROCES BEATYFIKACYJNY KS. WOŹNEGO

25 maja 2015 roku zakończył się
proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym
i rozpoczął się etap rzymski

ZOBACZ: